Kvalitet genom specialisering

Forskning och utbildning

Planerad forskning

 • Studie med hänseende till behandlingsresultat efter halsryggskirurgi värderat med Global assessment score i relation till resultat bedömt med EuroQ respektive NDI. Studien bygger på data ur svenska ryggregistret (swespine). Fabian Jacobsson och Bengt Lind.

Pågående forskning

 • Långtidsstudie cervikala diskproteser med RSA-mätning. Bengt Lind.
 • Doktorandprojekt – randomiserad multicenterstudie jämförande fysioterapi och operation vid cervikal rizopathi. Bengt Lind handledare.
 • Långtidsuppföljning av fusion i ländryggen vid segmentell rörelsesmärta. Olle Hägg.
 • Svenska Nationella spinal stenos studien (randomiserad multicenterstudie) där fusion/icke fusion i samband med dekompression för spinal stenos jämförs. Fabian Jacobsson.
 • Prediktorer för sårinfektion. Olle Hägg.
 • Bench marking projekt tillsammans med Schönkliniken i Tyskland där skillnader i ryggkirurgisk praxis och dess resultat i Sverige respektive Tyskland jämförs. Olle Hägg.
 • Randomiserad studie där 2 olika typer av lumbal diskprotes jämförs. Olle Hägg.
 • Doktorandprojekt vid Sahlgrenska Akademin avseende preoperativ fysioterapi i samband med steloperation i ländryggen. Hanna Lotzke fysioterapeut. Huvudhandledare Marie Lundberg, biandledare Professor Helena Brisby Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Olle Hägg.

Under året startad forskning

 • Långtidsuppföljning av Hedrocel implantat vid främre hals ryggskirurgi. Bengt Lind
 • Minimalinvasiv kirurgisk teknik(MIS). Hans Laestander
 • Validering av ettårsresultat i Svenska Ryggregistret med avseende på självrapporterade komplikationer efter Ländryggskirurgi. Hans Laestander

Avslutad forskning

 • Doktorandprojekt avseende prediktiva faktorer och långtidsresultat av lumbal diskbråckskirurgi. Disputation maj 2010. Bengt Lind handledare.
 • Adjacent Segment Disc Disease (ASDD): Ett internationellt forskningsprojekt tillsammans med en forskningsgrupp vid University of Oxford, England och en forskningsgrupp vid Rikshospitalet/Oslo Universitet, Oslo. Syftet är att utvärdera riskerna för nyuppträdande diskdegeneration inom segment angränsande till tidigare stelopererade segment i ländryggen. Olle Hägg -Submitted
 • Prediktiva faktorer för resultat av ländryggskirurgi gemensamt med Yrkesortopeden SU/Sahlgrenska. Olle Hägg- Publicerad

KONTAKT

Tveka inte att höra av dig till oss

KARRIÄR

Vill du bli en av oss? Vi är alltid intresserade av kompetent personal.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.