Kvalitet genom specialisering

Om oss

Vi hjälper dig med ryggen

I takt med vårt allt större krav på funktion och livskvalitet, även i hög ålder, ökar behovet av en välfungerande kropp. Rygg- och nacksjukdomar är några av de vanligaste tillstånd som pga smärta begränsar oss i vårt vardagliga liv.

Under senare år har kliniska studier baserade på modern forskning och utveckling visat att det finns metoder både kirurgiska och icke-kirurgiska som kan lindra och även bota flera av dessa sjukdomar. Därmed ökar även behovet av ett tidigt professionellt omhändertagande inriktat mot att säkerställa en diagnos samt föreslå och utföra en behandling.

Spine Center Göteborg (SCG) är en högspecialiserad enhet som erbjuder ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär orsakade av sjukdomar i hals-, bröst eller ländryggen. Kliniken grundades våren 2007 av Åke Blixt, Bengt Lind och Olle Hägg - specialistutbildade ryggkirurger, var och en med unik kompetens, med mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla patienter med dessa sjukdomar och besvär.

 

Läs mer

Grundidén för SCGs verksamhet är att bedriva en högkvalitativ vård med stor tillgänglighet för att tidigt säkerställa en korrekt diagnos samt föreslå och eventuellt utföra en behandling, kirurgisk eller icke-kirurgisk i syfte att lindra eller helt bota ett smärttillstånd orsakad av förändringar i ryggraden

Verksamheten bedrivs efter moderna evidensbaserade principer, med de mest aktuella metoderna och med patientbaserad kvalitets- och resultatuppföljning som dokumenteras bla i ett nationellt kvalitetsregistret (Nationella Ryggregistret). Klinikens ryggkirurger är medlemmar i svensk ryggkirurgisk förening och är engagerade i nationell och internationell forskning inom ryggens sjukdomar.

SCG är lokaliserat i närheten av centrala Göteborg och har tillgång till goda kommunikationer. Kliniken disponerar förutom en mottagningsenhet även 2 moderna operationssalar och en vårdavdelning med 15 sängplatser. Enheterna bemannas av en engagerad personal som är specialutbildad på att ta hand om patienter med ryggproblem.

Operationerna utförs både i sluten vård och som dagkirurgi beroende på sjukdomstillståndet. I anslutning till mottagningen finns en välutrustad rehabiliteringsenhet som drivs av fysioterapeuter med möjlighet till tidig och snabb rehabilitering efter kirurgi. Förberedelser pågår även för långsiktig behandling av patienter med tillstånd som ej lämpar sig för kirurgi.

Vi tar emot kunder från den offentliga vården som vårdgarantipatient eller som ”fritt vårdval”. Vi tar också emot helt privata patienter och patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

Vill du bli en i vårt team? Vi söker ständigt medarbetare med rätt driv, vilja och kunskap. Skicka gärna en spontanansökan om vi inte har något ledigt just idag.

Värdegrund och hållbarhetsarbete

GHP Spine Center Göteborg ska:

  • Värna om och respektera alla människors lika värde.
  • Ta ett samhällsansvar genom vårt agerande i alla delar.
  • Verka för en hållbar miljö.
  • Följa alla lagar, förordningar och avtal
  • Arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, vår kvalitet och vår arbetsmiljö.

 

Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till våra patienter, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Vår värdegrund utgår från en humanistisk människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde.

KONTAKT

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss!

BLI PATIENT

Det finns tre olika sätt du kan bli patient hos oss. Läs mer om hur!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.