Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Nationell Patientenkät

Kvalitetsrapporter

Medicinska resultat

Spine Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla som opereras hos oss följs upp inom Nationella Ryggregistret efter 1, 2, 5 och 10 år. Behandlingens effekt på smärta och funktion dokumenteras på både kort och lång sikt. Resultat sammanställs i en årsrapport, som finns tillgänglig på Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida www.4s.nu Länk till annan webbplats.

I vårt lokala Vårdkvalitetsregister kontrollerar vi standarden på operationerna och narkosen, samt vården på avdelningen. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kontroll och bekämpande av infektioner, bland annat med patientenkäter efter operationen. Luftmiljön på operationsavdelningen kontrolleras regelbundet. Stickprovskontroller av bemötande och omhändertagande på mottagningen och i telefonväxeln genomförs regelbundet. Dessa data sammanställs i vår egen årsrapport.

LÄS MER

Läkarna på Spine Center Göteborg har ett intresse av att bedriva en verksamhet i den så kallade frontlinjen som är evidensbaserad. Man är medlemmar i flera internationella ryggkirurgiska föreningar och deltar regelbundet i kongresser och forskningsmöten världen över. Det finns en lång erfarenhet av att bedriva klinisk forskning och en stark vilja att även fortsätta den traditionen på Spine Center. Med ett nätverk av nationella och internationella kontakter pågår och planeras därför fortsatt nya kliniska projekt.

Spine Center Göteborg erbjuder utbildning i ryggkirurgi inom ramen för läkares ST-tjänstgöring. Vidare erbjuder vi ”Fellowship” i ryggkirurgi för läkare med fullgjord specialistutbildning. Sjuksköterskor som önskar fördjupning i ryggkirurgi/ryggsjukvård kan beredas möjlighet till auskultation hos oss.

Vi har nu bedrivit ryggkirurgisk verksamhet i drygt femton år. Det ger oss ett bra underlag för att bedöma både kliniska resultat av utförda operationer och utvärdering av vårdprocessen. De kliniska resultaten vid 1- och 5- årsuppföljning i SweSpine är fortsatt goda för alla diagnosgrupper och ligger genomsnittligen i nivå med eller bättre än riket i övrigt.

Inflödet av remisser samt antalet fysiska vårdkontakter ligger på samma nivå som tidigare år. Våra patienter kommer från landsting, försäkringsbolag samt privatbetalande. Vårdtiderna är fortsatt korta för alla diagnoser.

En operationssal har hyrts ut fem dagar i veckan för protesverksamhet: axel-, höft- och knäprotesoperationer.

Vi har en god operationsteknisk standard med små peroperativa blodförluster och endast ett fåtal patienter är i behov av blodtransfusion, ingen under 2022.

Upplevelsen av smärta och illamående är inget stort problem för våra patienter. Detta sannolikt beroende på en kombination av mobilisering redan på operationsdagen samt individualisering av anestesi under operationen.

Vårdrelaterade infektioner är ovanliga. Sedan verksamheten startade 2007 har vi haft 0,6 % djupa infektioner, och 3,9 % ytliga sårinfektioner.

Enligt enkätuppföljningar svarar 99 % av patienterna ”mycket bra” eller ”bra” 30 dagar efter operation och 95% efter nybesök till läkare och fysioterapeut på frågan ”Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?”.

Läs hela vår kvalitetsrapport här:

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela verksamheten. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Patientcitat

”Ni har räddat mitt liv!”

”Bästa tänkbara! Kände mig som om jag var viktig för alla er som ville mitt bästa”

”Mycket trevlig personal Operationsteamet och personalen på uppvaket var helt fantastiska! Så proffsiga” 

”Stor tillit till och trygghet hos er”

”Allt var positivt och tillfredsställande. Jag är en mycket nöjd patient!”

”Vad kan man tillägga när allt var jättebra. Fortsätt så här så kommer många få ett bättre liv”

”Helt nöjd med den underbara vården jag fått”

”Fantastiskt bemötande av all personal från inskrivning till utskrivning. Ni är ett fantastiskt gäng. Fortsätt med det”

”Bättre vård och bemötande än på Spine Center går knappt att få, då de är helt otroligt duktiga med ett väl gott bemötande och en utomordentlig service”

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.