Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Nationell Patientenkät

Kvalitetsrapporter

Medicinska resultat

Spine Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla som opereras hos oss följs upp inom Nationella Ryggregistret efter 1, 2, 5 och 10 år. Detta dokumenterar den effekt som behandlingen har på smärta och funktion på både kort och lång sikt. Resultaten sammanställs i en årsrapport, som finns tillgänglig Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida www.4s.nu Länk till annan webbplats.

I vårt lokala Vårdkvalitetsregister kontrollerar vi standarden på operationerna och narkosen, samt vården på avdelningen. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kontroll och bekämpande av infektioner, bl.a. med patientenkäter efter operationen. Luftmiljön på operationsavdelningen kontrolleras regelbundet. Stickprovskontroller av bemötande och omhändertagande på mottagningen och i telefonväxeln genomförs regelbundet. Dessa data sammanställs i vår egen årsrapport.

LÄS MER

Läkarna på Spine Center Göteborg har ett intresse av att bedriva en verksamhet i den sk frontlinjen som är evidensbaserad. Man är medlemmar i flera internationella ryggkirurgiska föreningar och deltar regelbundet i kongresser och forskningsmöten världen över. Det finns en lång erfarenhet av att bedriva klinisk forskning och en stark vilja att fortsätta den traditionen även på Spine Center. Med ett nätverk av nationella och internationella kontakter pågår och planeras därför fortsatt nya kliniska projekt.

Spine Center Göteborg erbjuder utbildning i ryggkirurgi inom ramen för läkares ST-tjänstgöring. Vidare erbjuder vi ”Fellowship” i ryggkirurgi för läkare med fullgjord specialistutbildning. Sjuksköterskor som önskar fördjupning i ryggkirurgi/ryggsjukvård kan beredas möjlighet till auskultation hos oss.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Patientcitat

”Ni har räddat mitt liv!”

”Bästa tänkbara! Kände mig dom om jag var viktig för alla er som ville mitt bästa”

”Mycket trevlig personal Operationsteamet och personalen på uppvaket var helt fantastiska! Så proffsiga” 

”Stor tillit till och trygghet hos er”

”Allt var positivt och tillfredsställande. Jag är en mycket nöjd patient!”

”Vad kan man tillägga när allt var jättebra. Fortsätt så här så kommer många få ett bättre liv”

”Helt nöjd med den underbara vården jag fått”

”Fantastiskt bemötande av all personal från inskrivning till utskrivning. Ni är ett fantastiskt gäng. Fortsätt med det”

”Bättre vård och bemötande på Spine Center går knappt att få, då de är helt otroligt duktiga med ett väl gott bemötande och en utomordentlig service”

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.