Den degenerativa halsryggen

 

Förträngning i halsryggen (Spinal stenos)

 

Diskbråck i halsryggen

Halsryggen genomgår samma degenerativa process som ländryggen till följd av åldrande. I likhet med ländryggen så förändras diskarna liksom båglederna (facetterna) så att diskbråck och artros utvecklas med risk för förträngning av nervhål och ryggkanal. Dessa förändringar kan i halsryggen till följd av inflammation och tryck inte enbart påverka nervrötter utan också ryggmärgen i varierande grad. Detta kan därför leda till symtom inte bara från de övre extremiteterna men även från bålen och benen.

Ett diskbråck i halsryggen kan vara en isolerad process liksom en förträngning av ryggkanalen (spinal stenos), men med ökad ålder ser man oftast en kombination av dessa (cervikal spondylartros eller degenerative disc disease). Symtombilden kan vara likartad men utvecklas olika snabbt. Symtomen vid ett diskbråck kan komma plötsligt men kan också vara smygande som vid en stenos som vanligen utvecklas under lång tid. En stenos orsakas inte bara av artros med bentaggar (osteofyter) kring båglederna utan även av bentaggar som bildats på bakkanten av själva kotkroppen.

Symtomen vid nervrotspåverkan (radiculopati) är värk ofta strålande ut i en arm till hand och fingrar. Detta kan åtföljas av domningar, stickningar (parestesier) och svaghet i arm, hand eller fingrar.

Symtomen vid ryggmärgspåverkan (myelopati) är framför allt fumlighet med försämrad finmotorik i fingrar, gångsvårigheter, balansstörning, domningar och svaghetskänsla i armar/ben. Ofta kombineras dessa med nervrotssymtom som ovan.

Utredning och eventuell operation rekommenderas vid symtom tydande på nervrotspåverkan som inte försvunnit eller minskat till en ”acceptabel” nivå efter ca 2-3 månaders annan behandling ex sjukgymnastik. Vid nervrotspåverkan är det fra graden av nervsmärta som avgör om man rekommenderar kirurgi. Vid en manifest ryggmärgspåverkan ökar indikationen för en eventuell operation då det finns en risk för ytterligare försämring och risk för permanent neurologisk skada.

Hur ställs diagnosen?

Klinisk undersökning av nacke/rygg, nerv- och muskelfunktion i armar och ben ger oftast en indikation på en nervrots- eller ryggmärgspåverkan. Denna misstanke verifieras med magnetkamera (MR) där man ser mellan vilka kotor som en nervrot är påverkad och var det finns förutsättningar att ryggmärgen är klämd. Detta är vanligen någonstans mellan den tredje och sjunde halskotan.

Vad innebär en operation?

Diskbråck: Operation sker i narkos och oftast framifrån på sidan av halsen för att undvika att skada ryggmärgen som ligger bakom de förändringar som skall tas bort (se illustration). Via ett 4-5 cm långt snitt går man vid sidan om luft- och matstrupen till disken som skall åtgärdas. Man använder ett mikroskop och avlägsnar disken samt diskbråcket. Finns det samtidigt bentaggar, som påverkar nervroten eller ryggmärgen, avlägsnas även dessa. Disken rekonstrueras sedan med ett sk implantat ofta av metall (ex titan), som tillåter att de två omgivande kotorna läker samman till ett block (fusion). Ibland förstärks denna med en liten titanplatta.

Som ett alternativ till fusion används numer i vetenskapliga studier runt om i världen ett litet rörligt implantat (diskprotes). Efter inläkning i kotorna tillåter detta implantat en viss rörlighet i den opererade disknivån. Långtidsresultat av denna metod saknas dock ännu liksom kunskapen om ev. risker på sikt.

 

Stenos: Vid stenos på två intilliggande disknivåer kan man behöva avlägsna stora delar av den mellanliggande kotan inklusive båda diskarna för att fria ryggmärgen så fullständigt som möjligt. Den defekt som då uppstår i kotan och de två diskarna fylls sedan med en benbit som man avlägsnar från höftbenskammen. Denna benbit fixeras med en liten titanplatta mot kotorna.

Vid förträngning av enbart ett nervhål kan man ibland med fördel utföra ett ingrepp bakifrån på halsen (foraminotomi) vilket innebär att man undviker att fusionera kotorna. Man kan då med mikroskop och en höghastighetsfräs avlägsna en del av leden och kotbågen som täcker nervhålet och på så vis fria nervroten.

Stenos i halsryggen

Postoperativ bild, nackdiskbråck

 

Hur bra blir jag efter operation?

Vid operation för en nervrotspåverkan blir ca 70% mycket bättre med minskad smärta, domning och svaghet. En del blir helt bra frånsett viss kvarstående stelhet i nacken som knappt är märkbar vid skada på bara en disk. I vissa fall kvarstår en känselstörning eller svaghet som kan förbättras under ca 6 månader efter operation.

Armsmärta idag jämfört med före operationen:

Hur nöjd är du med operationen:

 

Vid operation för en ryggmärgspåverkan blir en del momentant något bättre direkt efter operation men oftast ser man inte en neurologisk förbättring förrän efter ca 3-6 månader. Den neurologiska förbättringen kan sedan fortgå i ytterligare 1-2 år.

Armsmärta idag jämfört med före operationen:

Hur nöjd är du med operationen:

 

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Såret läker på ca 2 veckor. Vid en fusion med implantat tar det 6-8 veckor och när man ersätter en kota (som vid stenos) ca 10-12 veckor.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror dels på hur snabbt som symtomlindringen sker och dels på typ av arbete. I ett rörligt icke nackbelastande kontorsarbete kan man återgå inom några veckor medan ett arbete med tunga lyft kräver en längre sjukskrivning oftast minst 8-12 veckor. Även graden av eventuellt neurologiskt bortfall har betydelse.

Finns det några risker med operationen?

Komplikationer som vid all form av kirurgi förekommer men är ovanliga ex blödning (<1%) eller infektion (1-3%). Risk för en neurologisk försämring är ännu mer sällsynt (< 0.1%). Denna kan drabba enbart en nervrot men även ryggmärgen med försämrad känsel eller styrka som följd. En påverkan av en nervgren till ett stämband med heshet under kortare eller längre tid kan också förekomma efter operation framifrån på halsen(< 1%).

Röntgenbilder efter operation


Hur skall jag förbereda mig inför operation?

Ju bättre kondition och muskelfunktion Du har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt.

Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när Du kommer hem. I början behöver Du hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta egen hygien.

Sluta röka! Rökning är inte tillåten på GHP Spine Center Göteborg. Vi kräver rökstopp 6 veckor före samt 6 veckor efter operation. Ett flertal forskningsstudier visar att rökstopp halverar risken för komplikationer så som sårinfektion, lunginflammation och blodpropp. Dessutom ökar rökfrihet chansen till ett gott slutresultat av din operation.

Vill Du ha hjälp med att sluta röka: Kontakta Sluta röka linjen
tel: 020-84 00 00 eller via internet www.slutarokalinjen.org.

Smärtstillande medicin

7 dagar före operation ska du göra ett uppehåll framtill operationsdagen med värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl, Albyl, Bamyl m.fl.) eller andra antiinflammatoriska läkemedel (Tradil, Voltaren, Diklofenak, Arthrotec, Alpoxen, Eeze, Ipren, Brufen, Ibumetin, Orudis, Naproxen, Celebra och övriga NSAID-preparat). Du ska inte heller ta naturläkemedel som Omega 3 och vitamin E-tillskott 7 dagar före operation.

Ovannämnda preparat/tabletter gör att du blir mer lättblödande i samband med operation och skall just därför inte intas veckan innan operation. Om man av misstag använt några av ovannämnda preparat eller är osäker på vad som gäller beträffande dina läkemedel kontakta då läkarmottagningen på 031-89 12 60 för rådgivning.

Blodförtunnande medicin

Om du behandlas med blodförtun­nande medicin behöver du göra några dagars uppehåll innan operation och du skall ha fått särskilda instruktioner från din behandlande läkare och vår narkosläkare om hur du skall göra.

Instruktionerna följer oftast enligt nedan:

  • Waran ska man vanligtvis sluta med 5 dagar innan operationsdatum
  • Pradaxa, Xarelto och Eliquis ska man vanligtvis sluta med 2–4 dagar innan operationsdatum
  • Klopidogrel, Eficient eller Brilique ska man vanligtvis sluta med 7 dagar innan operationsdatum
  • Fragmin och Klexane ska man van­ligtvis minska dosen på eller fortsätta som vanligt med

Är du ordinerad Trombyl 75 mg per dag gör du ett uppehåll endast operationsdagen.

Övriga mediciner intas enligt ordination från anestesiläkare.

Hur lång är vårdtiden?

I de flesta fall 1 dygn. Vid vissa bakre ingrepp kan denna tid öka med något dygn.

Hur sker hemtransporten?

Du kan bli hämtad i vanlig bil eller åka hem i taxi.

Vad innebär rehabiliteringen efter operation?

Vanligen används en mjuk halskrage första 2 veckorna. Du uppmanas att inte ta ut full rörlighet under de första 6-12 veckorna. Du får med dig ett skriftligt program från fysioterapeuten vid hemgången. Vid borttagande av en kota som ersatts med ett benblock används en halvfast krage under 10-12 veckor efter operation innan man bedömer att läkningen är stabil nog för att tillåta träning. Vid en foraminotomi bakifrån får man dock träna rörligheten redan efter ett par veckor.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommer hem?

Du får inte belasta armarna fullt mer än något kilo under de första 6-12 veckorna och inte träna rörligheten enligt vad som sagts ovan, varför du bör kontakta någon anhörig eller vän för att få hjälp med tyngre lyft under tiden efter operation.

Får jag köra bil?

Så länge man har en halskrage är det inte tillåtet att köra bil och man bör avvakta tills man återfått fullgod vridrörelse av huvudet.

När skall jag komma på återbesök?

Första återbesöket är 6-8 veckor efter operation efter en steloperation.

Behöver jag hjälpmedel när jag kommer hem?

En griptång och ev strumpådragare kan vara av hjälp fra om man bär en halvfast krage.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.