Välkommen till spine center göteborg

undersökning, rehabilitering och operation i världsklass

Har du ryggproblem och behöver hjälp av en fysioterapeut eller specialistläkare? Capio Spine Center Göteborg erbjuder ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär i hals-, bröst eller ländryggen.

Nu byter vi namn till Capio. Allt annat består.

I juni 2022 förvärvade vårdkoncernen Capio vårdkoncernen GHP Specialty Care. Det innebär att GHP Spine Center Göteborg nu byter namn till Capio Spine Center Göteborg.

Allt annat är sig likt. Samma personal, samma lokal och samma fokus på kvalitet, effektivitet och patientnöjdhet.

Så oavsett om du är patient, leverantör eller samarbetspartner är du fortsatt varmt välkommen till oss på Capio Spine Center Göteborg.

Capio Spine Center Göteborg i samarbete med Sportrehab bjuder in till 2 dagars kurs för Läkare och Fysioterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring länd- och cervikal ryggsmärta.

Att bemöta patienter med nack-och ländryggssmärta i kliniken är en utmaning. Bristen på kliniska tester för att identifiera specifika strukturer som orsak till smärta, resulterar inte sällan i att patienter klumpas ihop under etiketten ”icke-specifik nack-eller ländryggssmärta”. Detta trots att patienter uppvisar vitt skilda symtom och mönster.

Finns det ledtrådar i anamnes och undersökning som kan ge mer information kring vilken typ av vävnad eller struktur som är påverkad? Och i de fall när det inte rör sig om ”icke-specifik nack-eller ländryggssmärta”, hur identifierar vi dessa? När ska du som kliniker remittera vidare patienten till läkare och när kan man ha is i magen?

Kursen Svenska Ryggdagarna vänder sig till Dig som möter, behandlar och rehabiliterar patienter med nack-och ländryggssmärta, med huvudfokus att minska osäkerhet i mötet, och förbättra utfall för patienten.

Kursen kommer innehålla föreläsningar och workshops.

Vi gör skillnad

Vi siktar alltid på att komma till högsta punkt, bästa resultat och yttersta upplevda kvalitet.
Vi är en svensk sjukvårdskoncern som vill vara bäst och vi vill göra riktig nytta för människor.

99

% av våra patienter kan rekommendera oss helt eller delvis till andra

1280

operationer under 2021

5262

mottagningsbesök under 2021

97

% av våra patienter värderar sin behandling som bra eller mycket bra hos oss

KVALITETSPOLICY

Capio Spine Center Göteborg erbjuder ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär i hals-, bröst eller ländryggen. Vi arbetar evidensbaserat med att erbjuda en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vi ska följa gällande lagar och krav och arbeta med ständiga förbättringar inom detta område. Vården ska präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation och med respekt för patientens självbestämmande och integritet samt har en nollvision för vårdskador.

I vårt uppdrag finns även ett åtagande om att uppfylla för verksamheten relevanta krav samt att ständigt utveckla kvalitetsledningssystemet vilket i praktiken innebär att vi har en god patientsäkerhetskultur, har patientens fokus, mäter, följer upp och redovisar vårdens kvalitet och systematiskt och strukturerat arbetar med att ständigt förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet utifrån uppsatta kvalitetsmål i enlighet med de lagar och krav som finns.

MILJÖPOLICY

Capio Spine Center Göteborg ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att miljöpolicy och miljömål uppnås. Vi ska:

  • ta miljöhänsyn vid resor och transporter
  • arbeta för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • välja miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik i alla situationer där det är möjligt
  • tillvarata och utveckla medarbetarnas miljöengagemang och stimulera ett miljöanpassat arbetssätt
  • följa gällande miljölagstiftning, förordningar och övriga beslutade krav
  • genom aktivt miljömålsarbete och årlig uppföljning minska vårt miljöavtryck och arbeta aktivt mot miljöpåverkan
  • arbeta med ständigt förbättringar inom miljöarbetet


Sammanhållen journalföring

I Sverige pågår just nu ett stort arbete med att skapa ett system för sammanhållen journalföring. För att vi som vårdgivare ska ha möjlighet att ta del av informationen som finns i den sammanhållna journalen behöver vi få ditt samtycke. Ditt samtycke samlar vi in antingen genom att vi frågar dig när du är på plats hos oss, eller genom att en annan vårdgivare frågat dig innan du kommer till oss. Läs mer här Pdf, 95.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.