Spine Center
Göteborg

Mottagningen

Svar:

  • Du kan antingen få en remiss från din vårdcentral som skickas till närmaste ortopedklinik för bedömning. Om ortopedkliniken inte kan garantera att du kan få ett bedömningsbesök inom 3 månader så kan remissen överföras enligt den s.k. Vårdgarantin. Det är då den kan  bli vidareskickad till oss på Spine Center.
  • Du kan komma hit via en privat sjukförsäkring
  • Du kan komma som privatpatient och betala hela konsultationen själv. Kostnaden för detta är 2300 kr (110519).
  • Du kan söka via valfrihet 

Svar:

Ja, remisserna från vårdcentralen prioriteras enligt Vårdgarantin före egenremisserna.

Svar:

Om det har gått MINDRE än ett år kan du få boka ett återbesök utan ny betalningsförbindelse. Har det gått längre tid än ett år behövs ny betalningsförbindelse.

Svar:

Innan operation får Din ordinarie läkare sköta om receptförskrivning, efter operationen är det vi på Spine Center som sköter detta under de första 6 månaderna.
 

Svar:

Innan operation får Din ordinarie läkare ordna med sjukskrivning, efter operationen är det vi på Spine Center som ska sköta detta under de första 6 månaderna.