Spine Center
Göteborg

Inför operation

Svar:

Vi opererar i de allra flesta fall våra patienter inom vårdgarantigränsen, dvs 3 månader efter att de satts upp för operation. Du kommer att få besked om exakt operationsdatum 3-4 veckor innan ditt ingrepp.

Svar:

Till Du kommer att få skriftlig information om detta i samband med narkosläkarbedömning.

Svar:

Sjukskrivningens längd varierar med ingrepp och vilken typ av jobb man har. Har man tungt jobb kan dessa tider förlängas, har man ett lättare jobb kan de förkortas. . Här följer några vanliga sjukskrivningstider:
 
  • Diskbråck Ländrygg 2-4 v
  • Spinal Stenos Ländrygg 4-8 v
  • Steloperation Ländrygg 2-3 mån heltid, därefter 2-4 mån halvtid
  • Diskbråck Halsrygg 6 v
  • Steloperation Halsrygg 2-3 månader (beroende på graden av bortfallssymptom)

Svar:

Doktorn har oftast en ungefärlig bild av väntetiderna, men då flera doktorer måste samsas om utrymmet på operation måste patienterna bokas i den turordning som de satts upp på väntelistan. Ibland kan enstaka patienter av olika anledning få förtur till sitt ingrepp, vilket kan göra att väntetiderna för de andra patienterna kan förlängas.
 

Svar:

Se hemsidan under respektive diagnos.

Svar:

Du får skriftlig information i häftet ”Välkommen till Spine Center” precis hur du ska göra. Följ denna information.

Svar:

Antalet sängplatser på vårdavdelningen är starkt begränsat. För den som kommer resande långt ifrån kan oftast sängplats ordnas kvällen före operation för att man ska slippa gå upp mitt i natten och resa hit. Det finns ofta fler lediga platser i början av veckan än i slutet.