Spine Center
Göteborg

Frågor efter nackoperationer

Svar:

Ja, beroende på typ av arbete så kan man återgå till arbetet redan innan återbesöket 6-8 v efter en steloperation. Vid andra typer av nackoperationer kan man ibland återgå till sitt arbete redan tidigare.

Svar:

Efter steloperation först när man med röntgen ser att det är läkt och stabilt. Efter andra typer av operation efter ca 4 v.

Svar:

Se informationsbroschyren från Sjukgymnasten som du fick i samband med utskrivningen.

Svar:

Se informationsbroschyren som du fick från Sjukgymnasten i samband med utskrivningen.

Svar:

Nej, inte om du följer de instruktioner du fått. Man kan dock få en blödning i muskeln under de första två veckorna men denna risk är liten.

Svar:

Vanligen efter man avvecklat halskragen.