Spine Center
Göteborg
Nyheter

Valfrihet för dig som är boende i Västra Götalandsregionen

Valfrihet gäller för besök men vid en eventuell operation infattas bara länssjukvård, så som diskbråck och dekompressioner i ländrygg. Om du vill söka vård via Valfrihet ska följande krav vara uppfyllda:

  1.  Remiss ska vara bedömd av ortopedspecialist på ett av VGR:s offentliga sjukhus och du ska vara uppsatt på planeringslistan för besök alternativt utredd och uppsatt på operationsplaneringslista.
  2.  Du blir inte erbjuden bedömningsbesök/behandling/operation inom 90 dagar (vårdgaranti) på sjukhuset i VGR där du ”köar”.
  3.  Du kontaktar själv Spine Center Göteborg för att efterhöra om att de kan ta emot i valfrihet (länssjukvård) samt få information om aktuell väntetid. Vår väntetid för besök är förnärvarande cirka 3 månader.
  4.  Du kontaktar därefter valfrihetsfunktionen som tillhör området där du är folkbokförd. Gemensamt telefonnummer i VGR: 020-44 55 55.