Spine Center
Göteborg

Användbara telefonnummer och länkar

Telefonnummer till respektive landsting

Nedan följer information om hur du kontaktar respektive landsting för information om vårdgarantin.

 • Blekinge landsting, kontakta ortopedmottagningen på det sjukhus du tillhör
 • Dalarnas landsting, Väntetidskansliet 023-49 03 00
 • Gotlands landsting, Visby lasarett patientinformation, 0498-26 4316
 • Gävleborgs landsting, Valfrihetskansliet 0270-777 66
 • Hallands landsting, Väntetidskansliet 0771-900 600
 • Jämtlands landsting, Sjukvårdsupplysningen 063-13 44 00
 • Jönköpings landsting, kontakta ortopedmottagningen på det sjukhus du tillhör
 • Kalmars landsting, landstingets kansli 0480-841 34
 • Norrbottens landsting, kontakta ortopedmottagningen på det sjukhus du tillhör
 • Region Skåne, Patientservice, 040-33 33 30
 • Stockholms landsting, Beställarkontor Vård, 08-737 30 00
 • Sörmlands landsting, Valfrihets- och Rättighetskansli 0155-24 77 30 mellan kl 9-12
 • Uppsala landsting, Patientombudsmannens kansli 018-611 60 51 mellan kl 9.30-11.30
 • Värmlands landsting, Patient- och Medborgarservice 054-61 43 83
 • Västerbottens landsting, 090-785 70 69
 • Västernorrlands landsting, Patientkontor 060-18 29 85
 • Västra Götalandsregionen, 020-44 55 55 mellan kl 9-12
 • Västmanlands landsting, Västerås lasarett 021-17 30 00
 • Örebro landsting, Universitetsjukhuset i Örebro 019-602 10 00
 • Östergötlands landsting, 013-22 71 80

Användbara länkar