Spine Center
Göteborg

Kvalitetsarbete

kivcertweb2015

Certifierade i KIV

Vi är certifierade i KIV (Kvalitet i vården) som är ackrediterat via Kvalprak.

Kvalitetsarbete

Spine Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla som opereras hos oss följs upp inom Nationella Ryggregistret efter 1, 2, 5 och 10 år. Detta dokumenterar den effekt behandlingen har på smärta och funktion på både kort och lång sikt. Resultaten sammanställs i en årsrapport, som finns tillgänglig Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida www.4s.nu

I vårt lokala Vårdkvalitetsregister kontrollerar vi standarden på operationerna och narkosen, samt vården på avdelningen. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kontroll och bekämpande av infektioner, bl.a. med patientenkäter efter operationen. Luftmiljön på operationsavdelningen kontrolleras regelbundet. Stickprovskontroller av bemötande och omhändertagande på mottagningen och i telefonväxeln genomförs regelbundet. Dessa data sammaställs i vår egen årsrapport.

pdfKvalitetsrapport 2015

pdfKvalitetsrapport 2014

pdfKvalitetsrapport 2013

pdfKvalitetsrapport 2012

pdfKvalitetsrapport 2011

pdfKvalitetsrapport 2010

pdfKvalitetsrapport 2009

pdfKvalitetsrapport 2008