Spine Center
Göteborg

Under året startad forskning

  • Långtidsuppföljning av Hedrocel implantat vid främre hals ryggskirurgi. Bengt Lind
  • Minimalinvasiv kirurgisk teknik(MIS). Hans Laestander
  • Validering av ettårsresultat i Svenska Ryggregistret med avseende på självrapporterade komplikationer efter Ländryggskirurgi. Hans Laestander