Spine Center
Göteborg

Planerad forskning

  • Studie med hänseende till behandlingsresultat efter halsryggskirurgi värderat med Global assessment score i relation till resultat bedömt med EuroQ respektive NDI. Studien bygger på data ur svenska ryggregistret (swespine). Fabian Jacobsson och Bengt Lind.