Spine Center
Göteborg

Pågående forskning

  • Långtidsstudie cervikala diskproteser med RSA-mätning. Bengt Lind.

  • Doktorandprojekt – randomiserad multicenterstudie jämförande fysioterapi och operation vid cervikal rizopathi. Bengt Lind handledare.

  • Långtidsuppföljning av fusion i ländryggen vid segmentell rörelsesmärta. Olle Hägg.

  • Svenska Nationella spinal stenos studien (randomiserad multicenterstudie) där fusion/icke fusion i samband med dekompression för spinal stenos jämförs. Fabian Jacobsson.

  • Prediktorer för sårinfektion. Olle Hägg.

  • Bench marking projekt tillsammans med Schönkliniken i Tyskland där skillnader i ryggkirurgisk praxis och dess resultat i Sverige respektive Tyskland jämförs. Olle Hägg.

  • Randomiserad studie där 2 olika typer av lumbal diskprotes jämförs. Olle Hägg.

  • Doktorandprojekt vid Sahlgrenska Akademin avseende preoperativ fysioterapi i samband med steloperation i ländryggen. Hanna Lotzke fysioterapeut. Huvudhandledare Marie Lundberg, biandledare Professor Helena Brisby Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Olle Hägg.