Spine Center
Göteborg

Avslutad forskning

  • Doktorandprojekt avseende prediktiva faktorer och långtidsresultat av lumbal diskbråckskirurgi. Disputation maj 2010. Bengt Lind handledare.

  • Adjacent Segment Disc Disease (ASDD): Ett internationellt forskningsprojekt tillsammans med en forskningsgrupp vid University of Oxford, England och en forskningsgrupp vid Rikshospitalet/Oslo Universitet, Oslo. Syftet är att utvärdera riskerna för nyuppträdande diskdegeneration inom segment angränsande till tidigare stelopererade segment i ländryggen. Olle Hägg -Submitted

  • Prediktiva faktorer för resultat av ländryggskirurgi gemensamt med Yrkesortopeden SU/Sahlgrenska. Olle Hägg- Publicerad