Spine Center
Göteborg

Forskning och utbildning

Läkarna på Spine Center Göteborg har ett intresse av att bedriva en verksamhet i den sk frontlinjen som är evidensbaserad. Man är medlemmar i flera internationella ryggkirurgiska föreningar och deltar regelbundet i kongresser och forskningsmöten världen över. Det finns en lång erfarenhet av att bedriva klinisk forskning och en stark vilja att fortsätta den traditionen även på Spine Center. Med ett nätverk av nationella och internationella kontakter pågår och planeras därför fortsatt nya kliniska projekt.

Spine Center Göteborg erbjuder utbildning i ryggkirurgi inom ramen för läkares ST-tjänstgöring. Vidare erbjuder vi ”Fellowship” i ryggkirurgi för läkare med fullgjord specialistutbildning. Sjuksköterskor som önskar fördjupning i ryggkirurgi/ryggsjukvård kan beredas möjlighet till auskultation hos oss.