Spine Center
Göteborg

Vårdavdelning

Vi har en nyligen moderniserad vårdavdelning anpassad för tidig mobilisering efter operation. På avdelningen finns tillgång till ett stort dagrum och terass. Vårdavdelningen har 15 vårdplatser fördelade på 4 dubbelrum och 7 enkelrum. Avdelningen bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor med mångårig yrkeserfarenhet. Fysioterapeut tjänstgör på avdelningen måndag till lördag.