Spine Center
Göteborg

Operation och uppvakningsenhet

Vår operationsavdelning bemannas av mångårigt erfaren personal; narkosläkare, specialistsjuksköterskor inom operation och anestesisjukvård samt undersköterskor. 

Operationsavdelningen består av två stycken operationssalar som är anpassade för ryggkirurgi. I anslutning till de två operationssalarna finns en uppdukningssal.

På avdelningen finns även vår uppvakningsenhet där nyopererade patienter omhändertas efter operation. Enheten bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård.