Spine Center
Göteborg
start
Cyckla
simm

I takt med vårt allt större krav på funktion och livskvalitet, även i hög ålder, ökar behovet av en välfungerande kropp. Rygg- och nacksjukdomar är några av de vanligaste tillstånd som pga smärta begränsar oss i vårt vardagliga liv.

Under senare år har kliniska studier baserade på modern forskning och utveckling visat att det finns metoder både kirurgiska och icke-kirurgiska som kan lindra och även bota flera av dessa sjukdomar. Därmed ökar även behovet av ett tidigt professionellt omhändertagande inriktat mot att säkerställa en diagnos samt föreslå och utföra en behandling.

Spine Center Göteborg är en högspecialiserad enhet som erbjuder ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär orsakade av sjukdomar i hals-, bröst eller ländryggen. Kliniken grundades våren 2007 och drivs av Åke Blixt, Bengt Lind och Olle Hägg - specialistutbildade ryggkirurger, var och en med unik kompetens, med mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla patienter med dessa sjukdomar och besvär. År 2010 anställdes ytterligare 2 ryggkirurger, Fabian Jacobsson och Hans Laestander, och vi är för närvarande fem fast anställda ryggkirurger.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Spine Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad.

Läs mer

Diagnos & behandling

Diagnos & behandling

Ryggen består av 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, korsbenet och svansbenet.

Läs mer